Oferta ELDOM

N

Instalacje: mieszkaniowe, w domach jednorodzinnych, TV, LAN

N

Przyłącza kablowe

Wykopanie, ułożenie, zakopanie

N

Montaż rozdzielnic budowlanych

Wraz z dokumentami

N

Przyłącza energetyczne napowietrzne

N

Instalacje alarmowe

Współpracujemy z firmą ochrony

N

Instalacje w przemyśle

N

Modernizacje istniejących instalacji, wymiana instalacji WLZ

N

Odbiory do Taurona

N

Pomiary elektryczne

Ostatnie realizacje

Kontakt

Dominik Żelazny właściciel

888 - 682 – 228

eldomelektryka@gmail.com

wycena@eldomelektryka.com