Oferta ELDOM

N

Instalacje: mieszkaniowe, w domach jednorodzinnych, TV, LAN

N

Przyłącza kablowe

Wykopanie, ułożenie, zakopanie

N

Montaż rozdzielnic budowlanych

Wraz z dokumentami

N

Przyłącza energetyczne napowietrzne

N

Instalacje alarmowe

N

Instalacje w przemyśle

N

Modernizacje istniejących instalacji, wymiana instalacji WLZ, ADM

N

Odbiory do Taurona

N

Pogotowie elektryczne 24/7

TELEFON: 791-625-189

N

Pomiary elektryczne

N

Spawanie haków, masztów do przyłączy napowietrznych

Ostatnie realizacje

Kontakt

Dominik Żelazny właściciel

888 - 682 – 228

eldomelektryka@gmail.com