Pomiary elektryczne

Urządzenie do pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne

Wykonujemy w domach jednorodzinnych, mieszkaniach,fabrykach, budynkach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie dba się o bezpieczeństwo innych ludzi.

Kiedy należy dokonywać przeglądów elektrycznych we Wrocławiu?

Tylko prawidłowo funkcjonująca instalacja elektryczna jest bezpieczna dla użytkowników. Każda osoba, której zależy na bezpieczeństwie swoich bliskich lub pracowników, powinna zadbać o jej sprawność. Najłatwiejszy sposób to pilnowanie terminów regularnych przeglądów elektrycznych.

W myśl przepisów prawa budowlanego obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej przeprowadzany jest co 5 lat. Badania obejmują oględziny poszczególnych części instalacji elektrycznej i pomiary napięcia sieciowego. W ramach pomiarów elektrycznych sprawdza się również przewody przeciwporażeniowe oraz przeprowadza sprawdzenie eksploatacyjne sieci. Po badaniach sieć uznawana jest za sprawną lub zgłaszane są uwagi do jej funkcjonowania.

Pomiary elektryczne we Wrocławiu – kiedy mogą być potrzebne?

Opisane w prawie budowlanym przeglądy elektryczne zaleca się przeprowadzać nie tylko w wymaganym terminie. Warto poddać przeglądowi każdą sieć, która została rozbudowana. Najczęściej ma to miejsce w przypadku rozszerzenia sieci na dodatkowe obiekty lub na zewnątrz budynku. Dobrze sprawdzić nowe okablowanie i gniazda zwłaszcza w sytuacji, kiedy montażu nie dokonywała profesjonalna firma instalacyjna.

Inną sytuacja, w której mogą być potrzebne pomiary elektryczne, to dostrzeżenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci. Do takich objawów należy zbyt częste przepalanie żarówek lub nagrzewanie się instalacji. Czasem może dochodzić też do emisji charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu. W takiej kwestii odpowiednio wcześniej przeprowadzone pomiary elektryczne we Wrocławiu mogą zapobiec uszkodzeniu odbiorników lub nawet pożarowi.

Pomiary elektryczne we Wrocławiu często przeprowadza się również na odbiornikach sieci elektrycznej. Dotyczy to szczególnie elektronarzędzi, które stosowane są w zakładach produkcyjnych. Badania zlecają właściciele, którym zależy na bezpieczeństwie pracowników. W wielu strategicznych obiektach przemysłowych wymaga się od firm podwykonawczych corocznych pomiarów technicznych elektronarzędzi. Dzięki temu wyklucza się większość wypadków przy pracy związanych z niesprawnym sprzętem.

Przeglądy elektryczne we Wrocławiu

Do wykonywania wszelkich prac związanych z eksploatacją sieci elektrycznej wymagane są specjalne świadectwa kwalifikacyjne. Wszelkie przeglądy elektryczne we Wrocławiu wykonują pracownicy, którzy ukończyli niezbędne kursy. To istotne nie tylko z uwagi na ważność przeglądu w świetle przepisów prawa, lecz również dla bezpieczeństwa przeprowadzanych prac.

W jaki sposób zorganizować na swoim obiekcie przeglądy elektryczne? Wrocław leży w zasięgu pracy naszych specjalistów, dlatego wystarczy telefonicznie ustalić termin wizyty. Dokonujemy badań sieci nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale także obiektach przemysłowych czy komercyjnych. Podczas rozmowy określimy orientacyjny czas potrzebny na pomiary elektryczne Wrocławscy pracownicy przeprowadzą niezbędne czynności możliwie najszybciej, dzięki czemu w minimalnym stopniu zaburzy to standardowe funkcjonowanie mieszkania lub obiektu.

Ostatnie realizacje

Kontakt

Dominik Żelazny właściciel

888 - 682 – 228

eldomelektryka@gmail.com